Hem Motivation Starta eget Marknadsföring

Vill du ha en egen webbplats och sälja eböcker?  Klicka här

 

artikel om religion

Asatron - i modern tappning

Det är midsommarafton och Asarna firar kopulationens högtid. Den dagen är människornas födelsedag. Freja har fött fram dem och sedan har hon gett kraften till kvinnorna att delvis bli som henne.

Skillnaden är bara att kvinnor inte kan föda fram djur och växter, utan bara människobarn, men det är bra nog. Kvinnor är människor och män är människor, men Freja är en gud och samtidigt naturen själv.

 

artikel om religion-bild1.gif Freja födde fram hela mänskligheten

Och hon födde fram alla djuren och alla träden och allt liv. Hon, Freja, är själva naturen, därför är hon en Gud.

Freja är jorden och Frej är himlen och Frej är till för att kopulera med Freja så mycket han kan. För att citera boken Asatron i Modern Tappning.

 

artikel om religion-bild2.gif Frej

Likaväl som Freja var arketypen för alla kvinnor så var Frej arketypen för alla män. Han var något av det virilaste som fanns. Tack vare Frejs virilitet kunde naturen blomstra och den kvinnliga famn som vi alla går omkring i och är så beroende av, kan ge oss vårt liv och välstånd, tack vare Frejs virilitet.

Frej symboliserade himlen och var därmed lika värdefull som Freja. Det är himlen som befruktar jorden med regnet och solen. Efter en grå regnperiod får naturen nytt liv när solen kommer fram och smeker Freja med kärleksfull värme.

Frej är hela tiden upptagen med att kurtisera moder jord. Han älskar med henne dag som natt. Går man upp på en höjd så ser man hur Frej griper Freja över hela hennes horisont. Man ser hur himlen når ända ner till marken. Man ser hur solstrålar leker i Frejas vattendrag och får fiskar att spritta och hoppa.

 

artikel om religion-bild3.gif Åt ett annat väderstreck

leker vinden ta fatt med dunbollar som flyger över Frejas grässlänter. Än här och än där kysser solen Frejas erogena zoner och åstadkommer orgiastiska känslosvall av vackra ängsblommor.

Vart än Freja vänder sig så finns Frej där. Han låter vinden prassla i hennes buskage. Han stänker svalkande regn över hennes solupphettade berghällar och blåser kittlande vindilar över hennes böljande kullar och får Freja att bli den fruktsamma jord som vi alla är så beroende av.

 

artikel om religion-bild4.gif På samma sätt som en man älskar med en kvinna

och får henne att uppleva erotikens extas, smeker och kramar hennes kropp och kysser svalka på hennes blossande kinder. På samma sätt njuter Frej av att se jorden leva upp och få nytt liv i träd och grenar efter vinterns avslappnande sköna sömn.

Frej är förutsättningen för att det ska vara någon mening med Frejas liv. Hon kan inte leva utan Frej. Och Frej skulle blekna bort bakom en tom horisont utan Freja. Vad skulle han annars ha regnet till? Vad skulle solen få skina på? Och vinden, vad skulle den göra om den inte hade Freja att smeka?

 

artikel om religion-bild5.gif Därför firar folket i stenåldersbyn midsommar

Männen sätter en ära i att visa kvinnorna hur mycket kärlek de är mäktiga till. Både kvinnor och män berusar sig med vilda danser och mjöd. Mjödet har fått stå och dra i två veckor nästan. Det består av honung och vatten, som har fått stå och jäsa.

Nu springer de ut i naturen och rakt in i Frejas famn. Kvinnorna skrattar och vill leka ta fatt, medan männen blir allt mer kärleksrusiga. Kvinnorna är ju så vackra.

Efteråt går kvinnorna var för sig och letar efter en grop de kan sitta på huk över, för att där ge tillbaka till Freja vad männen har gett dem. Den heliga säden ska tillbaka till jorden och det tjänar som symbol på samma sätt som den påle man rest mitt i byn, för att dansa kring och dyrka.

 

artikel om religion-bild6.gif Asatron är en rättvisereligion

Samtidigt som den är en kärleks och jämställdhetsreligion, är den också en rättvisereligion. Asagudarna var föredömen på grund av de egenskaper de hade. Eftersom Frej och Freja var ett kärlekspar och var lika stora, var och en på sitt sätt, tjänade de som föredömen för kvinnligt och manligt.

Det var väl fint nog, men livet består inte bara av att fira midsommar och älska med varandra. Verkligheten bjuder på oenigheter också och dessa oenigheter måste lösas på något sätt, så därför hade gudarna också en stamhövding med egenskapen rättvisa.

 

artikel om religion-bild7.gif Oden

För att kunna leva i samexistens med andra människor utan att det ska behöva komma till oenighet och missämja kan det behövas utvecklas en egenhet eller dygd som alla kan hålla sig till i ett samhälle på jägarstadiet. Man behöver ha ett föredöme och ett föredöme för alla utan undantag.

Jägarsamhället var ett stenålderssamhälle och stenålderssamhällen utmärker sig av att vara klasslösa samhällen. Där finns inga despoter som med hjälp av underhuggare förtrycker andra. Den ena är lika värd som någon annan i ett sådant samhälle.

 

artikel om religion-bild8.gif Inte ens i vår moderna demokrati har vi ett klasslöst samhälle.

Varje dag får vi höra hur storpampar berikar sig på folkets bekostnad och den som är född med rika föräldrar får också en mycket bättre start i livet än den som har dubbelarbetande föräldrar med låg inkomst, allt för låg inkomst!

Men i jägarsamhället var det nödvändigt att alla hjälpte varandra för att de tillsammans skulle få det så drägligt som möjligt och i ett sådant samhälle växte Asatron fram. Det var en religion som kom att stå sig i cirka tio tusen år tills kristna missionärer kom och med olika metoder, kända från andra delar av världen, satte stopp för Asatron.

De kristna säger att bibeln predikar ett kärleksbudskap, men grymheterna som följde under hela medeltiden talar sitt klara språk om vilken despotisk gud som nu hade tagit över!

Vid en jämförelse mellan bibelns gud och asarnas Oden, så vinner givetvis Oden med hästlängder.

 

artikel om religion-bild9.gif Oden var inte känd för att vara despotisk.

Han var känd för att vara rättvis!

Gamla tingsplatser över hela landet från asatrons tid är tillräckliga bevis.

För att kunna utröna vad som i varje enskilt fall kunde tänkas vara som mest rättvist i enlighet med Oden, samlades man till ting och rådgjorde med varandra om hur man skulle göra.

Man lät inte någon överklassare sätta sig till doms över folkets göromål såsom beskrivs i bibeln.

De fornnordiska sagorna har skrivits i en tid då skrivande och läsande hade börjat utvecklas i kulturen och därför kan man förstå att dessa sagor kan ha påverkats av kristendomen och möjligtvis förvanskat asatron.

 

artikel om religion-bild10.gif Det må vara hur det vill med det,

men en religion som upphöjer det klasslösa samhället till gudomlighet genom att ha flera gudar som delar på föredömet till människorna är utan tvekan att föredra än den religion som uppstått från tyranniska härskardömen.

Oden ansågs som den största av gudarna och var det av förklarliga skäl eftersom han hade egenskapen rättvisa! Hans egenskap av rättvisa ansågs som något så väsentligt att man under flera tusen år dyrkade Oden som husgud. (Man har funnit stenåldersbosättningar som är tiotusen år gamla på olika platser i landet.)

 

artikel om religion-bild11.gif Ritualen

Att praktisera religiositet är att genomföra ritualer. Ritualen har i alla tider och hos alla folkslag världen över blivit en teknik att finna styrka och förankring i sitt känsloliv. Man sätter sitt ego på distans och frammanar storhet från någon annan stans att infinna sig till sitt inre.

Vad man egentligen gör är att man frammanar sidor hos sig själv som ligger fördold i det omedvetna. Den gudomliga storhet man tycker sig finna i en ikon av något slag, vare sig det är ett krucifix, en träfigur, en naturformation eller synintrycket av en bok, är att försätta sig själv på distans för att frammana sitt eget fördolda.

 

artikel om religion-bild12.gif Då är det viktigt att man frammanar det rätta!

Vi har olika sidor i vårt inre. Vi har goda sidor och vi har dåliga sidor. Om man ska frammana det goda inom sig så gör man bäst i att göra sig en föreställning om ikonen som det ytterst goda, att man har ett gudomligt föredöme som till sin konsekvens ändå är rationell.

Känslor är inte rationella. Det finns ingen intelligens inbäddat i känslor. Men känslor är ändå det viktigaste vi kan ha eftersom de fungerar som en katalysator för handling.

Om man vill något och önskar att det ska inträffa, så är det känslorna som styr. Önskan leder till planering och där kommer intelligensen in. Önskan tillsammans med planering leder till handling och du börjar göra det du vill uppnå.

 

artikel om religion-bild13.gif Religion är endast känslomässiga liknelser till något annat.

Man förankrar sitt känsloliv i beskrivningar som till sin yttersta konsekvens leder till attityder som förhoppningsvis är goda. Det beror helt på vilka historier religionen baserar sig på.

Om man dyrkar en gud för att få till sig av hans storhet och denne gud har avigsidor så kommer man att förstora även de sidorna hos sig själv och odla attityder som till sin yttersta konsekvens leder till olycka och misslyckande i livet.

Det är viktigt att observera att det man vill frammana hos sig själv måste vara det bästa tänkbara och då måste föredömet, det vill säga ikonen, vara av bästa tänkbara kvalitet. Ikonen måste symbolisera mycket större och bättre egenskaper än man kan föreställa sig att man själv har, för att kunna fungera som föredöme.

 

artikel om religion-bild14.gif Om föredömet har olika egenskaper,

så minskar dess värde genom att ens känslor splittras upp på olika val av vilken egenskap man ska ta till sig. Man blir osäker på vad som gäller. Kom ihåg, känslor är inte rationella och kan inte på egen hand avgöra vilken egenskap de ska bli motorn till.

Känslor är den enda drivkraft vi har för att över huvud taget kunna företa oss något och då är det viktigt att renodla dem till det bästa vi har. Negativa och destruktiva känslor ska man alltså inte odla och därför är det bäst att ha en gud som står för en enda egenskap och den egenskapen heter rättvisa!

 

artikel om religion-bild15.gif Bibelns gud har ingenting av godhet som kan tillfalla människor.

Bibeln tecknar en skrämmande bild av en alltigenom ondsint gud som endast själv anser sig vara god. En gud som skrämmer till underkastelse. Och oavsett du dyrkar denne gud eller inte så kan han låta olyckan drabba dig för att statuera exempel.

I bibelns olika böcker har författarna ett totalitärt förtryckarsamhälle som förebild och därmed beskriver de en gud som beter sig som någon av den tidens grymmare kungar. De grymmaste och mest despotiska kungarna blev av förklarliga skäl också störst och mäktigast, och allt detta på folkets bekostnad.

Att beskriva en gud som än större än den störste av jordens härskare, blev detsamma för den tidens olika religiösa författare som att försöka beskriva en ännu större despot och tyrann. Ett folk som lever i tyranni och slaveri har heller inga horisonter att överblicka denne gud ifrån.

 

artikel om religion-bild16.gif Han framstår som något naturligt i all sin onaturlighet.

Man får lära sig att stora härskare beter sig på det sättet och eftersom Gud är den störste härskaren så är hans nycker bara följdriktiga. I denna terror har folken kring Röda havet levat i tusentals år och de fortsätter än i dag att dyrka denne despotiske gud.

I den demokratiska västvärlden har prästerskapet måst tolka om och skapa om Gud så gott det går för att passa in på ett modernt samhälle. I prästernas predikningar har de tolkat bibeln till oigenkännlighet. Här finns det inget hot. Det är bara löften som kommer från predikstolen.

Men när prästerna vill få folk att ta till sig bibelns förkunnanden så öppnar de bibelskolor med böcker att läsa som berättar om kristendomen så att inte församlingen behöver läsa i bibeln vad Gud står för.

Den som ändå öppnar bibeln och läser med egna ögon blir naturligtvis förskräckt. Något mer psykotiskt och grymt kan man inte läsa om vad denne härskare hittar på med sin omgivning som han själv har skapat. Och det han själv har skapat demonstrerar han villigt att han också kan förstöra.

 

artikel om religion-bild17.gif Överallt,

där historien visar upp grymheter har människorna styrts av klassamhällets gudssyn. Även vissa mindre utvecklade samhällen hos till exempel några folkstammar av Sydamerikas indianer visade upp stor grymhet och där kan vi se att även denna religion hade överklassdrag, med någon despotisk härskargud, medan de nordamerikanska indianstammarna inte hade det.

Bibelns gud är totalt för kastlig i en modern demokrati om man vill komma vidare till en ännu större rättvisa. Det mest rättvisa är att få en värld utan förtryck och då ska man inte vända sig till någon annan religion än den som uppstått i det klasslösa samhället.

Oden har under så många tusen år fungerat som husgud hos Nordens folk. De hade utvecklat sitt samhälle från stenålderns hårda slit till det mer angenäma småbruket. De hade lärt sig bygga båtar av sådan kvalitet att det gick att segla dem praktiskt taget hur långt som helst och de levde i fredlig samexistens med varandra.

 

artikel om religion-bild18.gif Det går inte,

att utveckla ett samhälle över huvud taget om folk hela tiden skulle bli ihjälslagna och terroriserade som allmän kulturyttring. Detta är vad kristet influerade historiker försöker slå i oss. Att asarna levde som vildar och inte hade ens den mest rudimentära grundtrygghet.

Vi kan se hur sådana samhällen ser ut i Colombia, där narkomanin och kriminaliteten är så utbredd att det enda folk kan göra är att söka skydd, eller Liberia i Afrika med sin alltigenom härskande kriminalitet. Dessa länder fungerar ju inte! Hur ska dessa människor kunna få någon ordning på sitt samhälle och kunna bygga upp det?

På samma sätt hade det varit för nordborna om de kristna historikernas påståenden hade varit sanna!

Asatron i modern tappning ger mycket mer än bara flummighet, den ger förklaringar på livet; kvinnligt och manligt är lika stort och kvinnan är definitivt inte bara ett revben av mannen. I Asatron är rättvisan det högsta, därefter naturen som består av både himmel och jord i symbios med varandra.

Jag vill gärna att du köper boken. Det är inget krav på att du ska bli religiös utövare av det nordiska folkets rötter. Jag vill bara att du ska få en förståelse för det som kallas för ”det kollektivt omedvetna”.

Det är när påståenden trummas in i ett folk i tusen år, tills det till sist blir omedvetet. Man kan inte värja sig från indoktrinering om man inte medvetandegör sig om varifrån vissa fördomar härstammar.

För att köpa boken klickar du bara HÄR!

 

Läs fler artiklar här...

 

Copyright © 2007 PR-publishing. artikel om religion.