Hem Motivation Starta eget Marknadsföring

Vill du ha en egen webbplats och sälja eböcker?  Klicka här

 

Artikel om Sexobjekt

Jag har alltid sett kvinnor som sexobjekt. Är det något fel med det? Sitter det inte i generna att man ska se kvinnor som sexobjekt eller har jag helt fel?

Våra gener har vi tillsammans med alla andra arter på jorden sedan urtiden.

De första arterna som uppstod har sedan grenat iväg och utvecklats på olika sätt, men den grundgenetiska uppsättningen alla arter har härstammar från amöban långt tillbaka i jordens urtid.

I jordens förhistoria, långt före dinosauriernas tid fanns det inga hannar.

 

Artikel om Sexobjekt-bild1.gif Det fanns bara honor.

Dessa honor avlade av sig via kloning. Ett modernt begrepp på en urgammal reproduktionsmetod. Men hur har sexualiteten utvecklats?

Sexualiteten utvecklades ur mutationer på grund av virus som utvecklades för lika länge sedan. Virus angriper arvsanlagen och förstör den genetiska koden och mutationer uppstår. Detta innebar att många arter utrotades av virus, medan andra arter uppstod på grund av virus. Men virus försvagar populationen och hotar alltjämt med utrotning genom att försvaga immunförsvaret.

Vissa mutanter blev en slags honor som kunde spruta in sina gener i andra honor och det gav till resultat att det uppstod en population med större genuppsättning som virus hade svårare att angripa.

Vartefter utvecklingen fortskred så blev dessa arter fler och starkare medan de arter som fortfarande förökade sig med kloning blev färre.

 

Artikel om Sexobjekt-bild2.gif De arter som blev starkast,

var de arter som fullständigt hade konkurrerat ut kloningsförökningen. Den sexuella förökningen förutsätter att hannarna ska vilja para sig med honor och att honorna ska vilja bli parade.

Sexualdriften utvecklades på samma sätt. De individer som hade den starkaste sexualdriften fick av naturliga skäl större avkomma och på grund av att förökningen skedde på sexuellt sätt så blev avkomman också virushärdig.

Att vi har gener ända från urtiden bevisas av hur ett människofoster utvecklas. Den första tiden efter att äggcellen börjat delas så påminner fostret om en fisk med gälar. Därefter utvecklas extremiteter ur ryggraden så att fostret liknar ett grodyngel och några veckor längre fram i graviditeten liknar människofostret precis ett grisfoster.

Vartefter utvecklingen fortskrider blir detta foster alltmer aplikt och liknar ett chimpansfoster med hårbeklädnad och allt för att sedan fortsätta sin utveckling till en ännu högre nivå. Skallen växer till och först nu kan vi se skillnad på människa och djur.

 

Artikel om Sexobjekt-bild3.gif Hittills har fostrets destination hela tiden varit inriktat på att få honkön.

Honkönet var det första som utvecklades i urtiden och den genetiska koden har varit obrutet honkön. Men evolutionen har ju skapat hankön också och nu är det dags att kromosomerna ska börja könsbestämma om det lilla fostret som ligger i livmodern ska bli en flicka eller om det ska bli en pojke.

I buken på det lilla fostret finns det två stycken obestämbara körtlar. Om det nu ska könsbestämmas till en pojke så kommer dessa två körtlar att vandra ner via buken och ut ur bäckenet och hamna i en pung och bilda testiklar. Blir det en flicka så ligger de kvar på samma plats och bildar äggstockar.

När barnet fötts så har det i vilket fall som helst två stycken bröstvårtor som ett arv från urtiden att meningen hela tiden varit att bilda honkön.

 

Artikel om Sexobjekt-bild4.gif Att vi människor finns är ett resultat av fruktansvärda förödelser från virus.

Vi finns till som ett resultat av att vissa muterade honor visade dådkraft nog att spruta in sina gener i andra honor som dessutom var underdåniga nog att acceptera dessa sexuellt aggressiva mutanter.

Om nu inte dessa mutanter hade varit tillräckligt sexuellt aggressiva och honorna inte tillräckligt underdåniga, då hade vi inte funnits.

 

Artikel om Sexobjekt-bild5.gif Ja, se karlar.

De tänker bara på en enda sak, brukar feministerna säga och menar då att männen är väldigt intresserade av att ha sex med kvinnor. Men vi män härstammar ju från dessa sexuellt aggressiva mutanter från jordens tidiga historia. Vi bär ju de generna inom oss.

Om vi nu hade varit som feministerna vill att vi ska vara så hade ju i så fall inte mutanterna funnits och då hade i så fall virus vunnit över livet och utrotat det.

Att män är intresserade av sex är väl bara trevligt för kvinnor. Vill man älska med en kvinna så betyder det att man tycker om henne för att hon är en kvinna.

Man attraheras av kvinnan som arketyp, som urtypen för allt livs uppkomst och det måste väl vara smickrande.

 

Artikel om Sexobjekt-bild6.gif Att män älskar kvinnokönet bevisas ju av all reklam med vackra kvinnor i.

Reklam som män älskar att se och som feminister förbannar och hatar. Det som är vackert vill man ha mycket av och det kan aldrig bli för många bilder på vackra kvinnor.

Det feministerna kallar för kvinnoförakt kallar jag för manshat. De tål inte att man vill njuta av kvinnlig skönhet på precis samma sätt som trädgårdsmästaren njuter av sina vackra blommor. Kom ihåg! Man tycker om det man tycker är vackert!

 

Artikel om Sexobjekt-bild7.gif Kvinnors sexintresse

Normala levnadsglada och livsbejakande kvinnor är precis lika intresserade av sex som männen är. De tvingas dölja sina känslor på grund av feministernas häxjakt på dem.

Det är en häxjakt som på intet sätt är modern.

När dagens feminister skryter över att de har dagens kvinnosyn som tillhör det moderna Europa så misstar de sig kapitalt.

Antingen de vill förneka könsskillnader eller bejaka dem så hamnar de i historiens bakvatten.

Om man har den inställningen att det inte finns några könsskillnader och att kvinnligt och manligt är en illusion så hamnar man i kulturrevolutionens Kina, där både män och kvinnor fick känna på vad detta innebar och som senare tack och lov förkastades av alla hundratals miljoner kineser.

 

Artikel om Sexobjekt-bild8.gif Där fick inte kvinnor vara söta!

De var ju män! I alla fall nästan. Om inte heller nästan så måste de ju i alla fall försöka. Flickor som var naturligt söta fick försöka att förfula sig så mycket det gick, annars hade de blivit grymt förföljda av feministerna.

Smink och papiljotter var förbjudna. Kvinnor skulle gå klädda på precis samma sätt som männen, i dessa tråkiga blå paltor.

När man äntligen lättade på dessa rigida restriktioner och det blev tillåtet för kvinnor att använda smink, locka håret och bära kjol så började genast Kinas unga kvinnor att göra det.

Observera nu att dessa kvinnor aldrig hade haft ett sådant föredöme tidigare i sina liv. De hade alltid uppfostrats med att gå klädda i den tråkiga blå kostymen och de hade också uppfostrats att hylla den som ett kvinnofrigörelsens plagg.

 

Artikel om Sexobjekt-bild9.gif Och ändå på några få månader hade Kinas kvinnor förvandlats till skönheter.

Om man nu vill förklara det med att man gärna vill prova det nya som kommit in i landet, hur kommer det sig att inte även männen började bära kjol då?

Det är ytterligare något för feministerna att tänka på.

Eller om man tänker att det visserligen är könsskillnader men den består av att kvinnor håller sig ifrån ett sådant svineri som sex innebär. I alla fall fina kvinnor. Och att sexlust kan man bekämpa genom att odla andra intressen, så hamnar man i 1800-talets Tyskland där erotik var strängeligen förbjudet.

 

Artikel om Sexobjekt-bild10.gif Normala kvinnor

Om nu dessa kvinnor ska straffas för att de intresserar sig för att behaga männen och räknas som liderliga och otuktiga horor så fort de sneglar mot en man så innebär det ett så fruktansvärt hårt tryck mot dem att de riskerar att hamna i en annan typ av sexualneuros som kallas för hysteri.

Hysteri är inte att leka med. Det är en mycket svår mentalsjukdom som leder till mycket svåra lidanden och i många fall livslånga vistelser på mentalsjukhus.

I alla fall var det så i 1800-talets Tyskland. Idag kan man lätt bota både sexualhysteri och infantil penisavund tack vare den kände psykoanalytikern Sigmund Freud.

Men mentalsjukhusen var överfulla av sjuka kvinnor på den tiden. Kvinnor som var skengravida och kvinnor som inbillade sig vara Jungfru Maria och kvinnor som var hysteriskt blinda, döva och lama.

 

Artikel om Sexobjekt-bild11.gif Till exempel,

fanns det en kvinna som hade varit hysteriskt blind och lam i tolv långa år och skulle så förbli om inte Freud hade funnits till hands.

Med hjälp av Freuds psykoanalys blev alla dessa lidande kvinnor helt återställda och kunde återgå till en helt normal vardag igen.

Därför är det väl viktigt att notera vad Freuds analys gav vid handen och rätta oss efter den. Och den gav vid handen att det är lika naturligt för kvinnor att ha en sexualitet som det är för män och det ska de vara stolta över.

Sexualitet är en naturlig del av vår personlighet och kan inte och bör inte raderas ut med risk för svåra psykiska skador.

Sexualiteten ingår i den neuronala koden som styr hela vårt psykiska liv. Den neuronala koden styr både det känslomässiga tänkandet som en katalysator, och det rationella tänkandet som förnuftsresonemang. Om någon del blir raderad så fungerar inte helheten.

 

Artikel om Sexobjekt-bild12.gif Prostitution

Prostituerade har inga som helst av de medborgerliga rättigheterna. De har inte rätt till pension. De har inte rätt till sjukvård om de inte betalar privatvård. De har ingen rätt till A-kassa för prostitution räknas inte som ett yrke och följaktligen får de inte vara med i facket heller.

Pengar från socialen kan de glömma för de står ju inte till arbetsmarknadens förfogande. Dessa kvinnor behandlas av samhället som om de vore grova förbrytare när deras enda brott har varit att sälja samlag.

Att de därmed har förlorat alla rättigheter motiverar man med att de får skylla sig själva.

 

Artikel om Sexobjekt-bild13.gif Skylla sig själva!

De har ju i regel hamnat i prostitution av en serie olyckliga omständigheter. Det är ingen dans på rosor att vara prostituerad. Och för de allra flesta av de här kvinnorna har hela deras liv ända sedan barndomen varit beströdd med den gråaste aska.

Det är kvinnor vars barndom är fyllda av de vedervärdigaste minnen. Som småbarn har de blivit försummade och därmed har de blivit utstötta precis som den fula ankungen i H. C. Andersens saga och aldrig kunnat finna sig tillrätta hos kamrater på grund av ett stigmatiserat trauma från tidig ålder.

Som vuxna kvinnor har de hamnat i händerna på samvetslös gangsters som utnyttjat och misshandlat dem och kastat ut dem på gatan för att där göra tjänst. Och just dessa kvinnor av alla människor på jorden ska skylla sig själva!

De ska skylla sig själva medan makthavarna fortsätter att försumma dem precis som dessa kvinnor alltid i hela sitt liv blivit försummade. Dels av sina föräldrar när de var småbarn och dels av sina kamrater som inte ville ha med dem att göra för att de hade blivit udda och dels av de samvetslösa typer som själva varit störda nog att inte finna något annat värde i dem än att onanera i dem.

 

Artikel om Sexobjekt-bild14.gif Dessa kvinnor ska skylla sig själva!

Så länge prostitution inte räknas som ett yrke kommer dessa kvinnor alltid att vara den mest utsatta grupp vi har i samhället. Hur de än gör kommer de att ha ett helvete.

De tvingas fortsätta sin verksamhet för de får ingen hjälp att tala om. Ansöker de om att få bli fackligt anslutna så får de kalla handen av varenda fackförening som finns. Detta håller dem kvar i ett träsk som de av ovanstående anledning inte själva kan ta sig ur.

Om prostitutionen hade varit laglig istället så hade mycket kunnat ordnas för dem. De hade kunnat jobba på bordeller i ordnade och fackligt kontrollerade former. De hade fått ett forum att diskutera sina problem i och de hade fått den styrka som gemensamt agerande innebär.

Det hade kunnat vara möjligt att ordna kurser för dem så att de kan komplettera sin bristande utbildning och få den språngbräda som är så nödvändig för att dessa kvinnor ska kunna lyfta.

 

Artikel om Sexobjekt-bild15.gif Prostitution har alltid funnits,

och kommer förmodligen alltid att finnas. Ett samhälle kan aldrig bli så perfekt att olika misshagliga egenheter kan suddas ut. Det kommer alltid att finnas nya flickor som av olika anledningar prostituerar sig och som hamnar i ett träsk.

Att blunda för problemen är korkat och fanatiskt.

På samma sätt som spritmaffian växte upp i USA på -30 talet på grund av den dåtida regeringens alkoholrestriktioner, växer det nu upp en gangstermaffia som ägnar sig åt en oerhört grym slavhandel. Flickor som vägras de mest elementära rättigheter blir fullständiga slavar i detta moderna samhälle.

Men sexualfobin sitter så djupt rotad i de personer som är högljuddast att det är närmast omöjligt att få gehör, även när argumenten är att rädda värnlösa flickor och kvinnor från total undergång.

 

Artikel om Sexobjekt-bild16.gif Efterord

Jag har intresserat mig för att ge mig in i feministdebatten, inte för att slå emot neurotiker, utan för att försöka väcka upp de kvinnor och män som annars kommer att fastna i ett grepp som kan leda till att vår demokrati stagnerar under många år på grund av den feministiska kulturrevolutionen som råder.

Jag vill uppmana män och kvinnor att se så nyanserat som möjligt på könsfrågor och inte binda upp sig till en viss ideologi. När allt kommer omkring så tjänar vi alla på ett öppet samhälle med en mångfald uppfattningar, därför att mångfald är i regel bättre än enfald.

För att köpa boken klickar du bara HÄR!

 

Läs fler artiklar här...

 

Copyright © 2007 PR-publishing. Artikel om Sexobjekt.