Sälvförtroende-bild1.gif

Sälvförtroende-bild2.gif

Hem Motivation Starta eget Marknadsföring

Vill du ha en egen webbplats och sälja eböcker?  Klicka här

 

Artikel om Självförtroende

Bättre självförtroende i tal och beteende

Utvecklingen av självförtroendet börjar noggrant med en intelligent självundersökning.

Självet måste få en nära granskning, oönskade tendenser kontrollerade, fel utraderas och korrekta tankevanor och uppförande med fasthet etableras.

För att uppnå bästa resultat bör den personliga översynen eller inventeringen vara noggrann och utan rädslor.

Artikel om Självförtroende-bild3.gif Räddhågade tankar är en sjukdom som skall diagnostiseras som vilken annan sjukdom som helst. Den uppstår i hög grad från perverterade mentala vanor. Psyket har fått vanan att hållas med tankar av tvivel, misslyckande, och ineffektivitet. Så stor har den kraften blivit, när den tillåts okontrollerat, att den påverkar till större eller mindre delar, hela ens liv.

Undfallenheten tar sig ibland sådana ytterligheter att de blir både roande och absurda.

Människor fruktar fattigdom, mörker, åtlöje, mikrober, sömnlöshet, hundar, blixten, tjyvar, köld, ensamhet, och äktenskap, Långfredagen, advokater, döden, tretton, olyckshändelser och spöken. Katalogen av fruktade möjligheter kan också inkludera svarta katter, möss, otur, kritik, resor, sjukdomar, onda ögon, drömmar och ålderdom.

Det är sant att det finns en legitim och ärlig fruktan, som den om den unge soldaten, när han blev tillfrågad om sitt första slag, hur det kändes, svarade: ”Jag var rädd, jag skulle vara rädd, men jag var ändå inte rädd.” Det är riktigt och rätt att man ska frukta att göra illvilliga och fega saker, att skada andra, eller att begå alla sorters fel. denna fruktan, emellertid, istället för att förveka den personliga karaktären, förlänar ny och manlig styrka till den.

Artikel om Självförtroende-bild4.gif Att gå rakt mot det man fruktar kommer ofta att avkläda dess terror. I en av de gamla fablerna läste vi att när mannen för första gången såg en kamel så fick den enorma storleken honom att fly av skräckfylld fruktan. Men senare, när djuret verkade fridfullt, så kunde han närma sig med mindre undfallenhet, och sedan, när han sett den nästan flegmatiska naturen hos besten, satte han djärvt en grimma i dess mun och fick ett barn att leda den. Vi kan på samma sätt bekämpa fruktans tankar från människo- förståndet.

Fruktan brukar kallas vår äldsta fiende. Primitiv mänsklighet var mer oskyddad mot större djurarter, och i dessa tidiga dagar så hade de god anledning tvivelsutan, att uppleva (stor fruktan; men det är svårt att rättfärdiga den utspridda fruktan som existerar idag).

Tusentals personer kan sanningsenligt säga: ”Jag har i hela mitt liv fruktat sådant som aldrig har hänt”. Faran med den räddhågsna attityden är att den regelbundet drar till sig det man mest fruktar, och Jobs’ ord är bokstavligen uppfyllda: ”Det som jag storligen fruktade har kommit på mig och det som jag var rädd för har kommit till mig.” Man har sagt att de modigaste av de Afrikanska hövdingarna blev kallsvettiga av plågande fruktan av att höra en klocka ticka.

Artikel om Självförtroende-bild5.gif Om oro är orsaken till brist på självtillit, så är fruktan ett erkännande av mindervärde.

Den står inte stilla, och såvida den inte göds med gradvis överväldigande, dess offer gör honom till sist ”Som den på en enslig väg vandrar i fruktan och rädsla, och har han en gång vänt sig om, vänder han aldrig på huvudet något mer; Därför han vet att en otäck fiende träder honom nära”.

För att köpa boken klickar du bara HÄR!

Läs fler artiklar här...

 

Copyright © 2007 PR-publishing. Artikel om Självförtroende.